XVIII GUp 966/19 Bartosz Biernat

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 65/19

Data ogłoszenia upadłości: 19 czerwca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 966/19

Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Grzechnik

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 9 lipca 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.