XVIII GUp 66/20 Agnieszka Kociara

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 197/19

Data ogłoszenia upadłości: 26 lutego 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 66/20

Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 5 marca 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.