XVIII GUp 25/20 Wanda Aleszczyk

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1132/19

Data ogłoszenia upadłości: 17 stycznia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 25/20

Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 31 stycznia 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.