XIX GUp 922/20 Jolanta Dębska-Żychlińska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 871/20

Data ogłoszenia upadłości: 9 lipca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 922/20

Sędzia Komisarz: ASR Małgorzata Jaskulska

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG:  30 lipca 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.