XIX GUp 908/20 Andrzej Lemieszek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 757/20

Data ogłoszenia upadłości: 6 lipca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 908/20

Sędzia Komisarz: ASR Tomasz Pisarski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG:  14 lipca 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.