XIX GUp 42/20 Magdalena Wlazło

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 686/19

Data ogłoszenia upadłości: 24 stycznia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 42/20

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 4 lutego 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.