XIX GUp 246/21 Mateusz Olszewski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1996/20

Data ogłoszenia upadłości: 10 marca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 246/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG:  18 marca 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.