XIX GUp 239/21 Dorota Olchawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1626/20

Data ogłoszenia upadłości: 10 marca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 239/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 18 marca 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.