XIX GUp 1792/20 Ewa Rosiak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1467/20

Data ogłoszenia upadłości: 15 grudnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1792/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 31 grudnia 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.