XIX GUp 1510/20 Witold Szlachetko

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 239/20

Data ogłoszenia upadłości: 2 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1510/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 20 listopada 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.