XIX GUp 1503/20 Paweł Dubiński

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1553/20

Data ogłoszenia upadłości: 2 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1503/20

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 13 listopada 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.