XIX GUp 1450/20 Zbigniew Ilnicki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 162/20

Data ogłoszenia upadłości: 21 października 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1450/20

Sędzia Komisarz: ASR Wojciech Pudełko

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 3 listopada 2020 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.