XIX GUp 1387/21 Andrzej Sandomierz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 713/21

Data ogłoszenia upadłości:  20.10.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1387/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.