XIX GUp 132/21 Paulina Kubacka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 581/20

Data ogłoszenia upadłości: 5 lutego 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 132/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 17 lutego 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.