XIX GUp 1308/19 Hanna Kurek-Zbrzeźniak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 677/19

Data ogłoszenia upadłości: 18 października 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1308/19

Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 25 października 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.