XIX GUp 1233/21 Tomasz Horczyński

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 788/21

Data ogłoszenia upadłości:  24.09.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1233/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.