XIX GUp 1228/19 Natalia Kaleta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 478/19

Data ogłoszenia upadłości: 10 września 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1228/19

Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 17 września 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.