XIX GUp 1184/19 Łukasz Janczak

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 691/19

Data ogłoszenia upadłości: 2 września 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1184/19

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 11 września 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.