XIX GUp 1112/19 Aneta Kilińska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 219/19

Data ogłoszenia upadłości: 3 lipca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1112/19

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 15 lipca 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.