XIX GUP 1003/21 Katarzyna Kanicka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 804/21

Data ogłoszenia upadłości:  06.08.2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XIX GUp 1003/21

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 2021 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.