X GUp 159/19 Krzysztof Chudoń

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2301/18

Data ogłoszenia upadłości: 19 lutego 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  159/19

Sędzia Komisarz: SSR Monika Gjdzińska-Sudomir

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 28 luty 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym