X GUp 885/18 Czesław Matczuk

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1204/18

Data ogłoszenia upadłości: 12 października 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  885/18

Sędzia Komisarz: SSR Kamila Wasilewska

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG:  30 października 2018 r.    

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym