X GUp 858/18 Przemysław Sendzielski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1589/18

Data ogłoszenia upadłości: 4 października 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  858/18

Sędzia Komisarz: SSR Daria Popłonyk

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 11.10.2018, MSiG nr 198/2018 (5586), poz. 44581

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym