X GUp 825/18 Dorota Prusińska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1154/18

Data ogłoszenia upadłości: 26 września 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  825/18

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 03.10.2018, MSiG nr 192/2018 (5580), poz. 42999

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym