X GUp 788/18 Dariusz Pacewicz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 889/18

Data ogłoszenia upadłości: 14 września 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  788/18

Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 20.09.2018, MSiG nr 183/2018 (5571), poz. 40801

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym