X GUp 660/18 Łukasz Markocki

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 741/18

Data ogłoszenia upadłości: 23 lipca 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 660/18

Sędzia Komisarz: SSR Daria Popłonyk

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 31.07.2018; MSiG nr 147/2018 (5535) poz. 33518

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym