X GUp 504/16 Kszysztof Tabaszewski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 761/16 

Data ogłoszenia upadłości: 12 sierpnia 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 504/16

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski 

Data obwieszczenia w MSiG: 29 sierpnia 2016

Termin zgłaszania wierzytelności:  trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Likwidacja masy upadłości

trwa proces szacowania wartości praw majątkowych