X GUp 321/18 Jadwiga Hermaszewska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2375/17

Data ogłoszenia upadłości: 12 kwietnia 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 321/18

Sędzia Komisarz: SSR Daria Popłonyk

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG:  23 kwietnia 2018 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym