X GUp 320/19 Monika Twardowska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2396/18

Data ogłoszenia upadłości: 4 kwietnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  320/19

Sędzia Komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 12 kwietnia 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym