X GUp 159/19 (wcześniej: 230/19) Katarzyna Chudoń

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 2302/18

Data ogłoszenia upadłości: 11 marca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  159/19 (wcześniej: 230/19)

Sędzia Komisarz: SSR Monika Gajdzińska-Sudomir

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 1 kwietnia 2019 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym