X GUp 1086/17 Krzysztof Hawaj

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych 

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1783/17

Data ogłoszenia upadłości: 28 grudnia 2017 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 1086/17

Sędzia Komisarz: SSR Piotr Pełczyński

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 10 stycznia 2017 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym