X GUp 1041/18 Eugeniusz Łuniewski

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1698/18

Data ogłoszenia upadłości: 22 listopada 2018 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp  1041/18

Sędzia Komisarz: SSR Jarosław Zarębski

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 5 grudnia 2018 r.

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym