WA2M/GUp-s/286/2023 Szczepan Koc

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: WA2M/GU/1042/2022

Data ogłoszenia upadłości: 22 lutego 2023 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: WA2M/GUp-s/286/2023

Syndyk: Sławomir Witkowski

Termin zgłaszania wierzytelności: trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych