X GUp 472/16 Urszula Sławińska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: X GU 1014/16 

Data ogłoszenia upadłości: 26 lipca 2016 r. 

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: X GUp 472/16

Sędzia Komisarz: SSR Monika Gajdzińska - Sudomir

Syndyk: Sławomir Witkowski

Data obwieszczenia w MSiG: 8 sierpnia 2016, MSiG nr 152/2016 (5037), poz. 20218

Termin zgłaszania wierzytelności:  trzydzieści dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Likwidacja masy upadłości

brak składników podlegających likwidacji