X GUp 254/16

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XGU 546/16

Sygnatura akt postepowania upadłościowego: X GUp  254/16

Data ogłoszenia upadłości: 26 kwietnia 2016r.

Data zakończenia postępowania upadłościowego: 3 kwietnia 2017r.