XVIII GUp 977/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 308/19

Data ogłoszenia upadłości: 8 lipca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 977/19