XVIII GUp 966/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 65/19

Data ogłoszenia upadłości: 19 czerwca 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 966/19