XVIII GUp 9/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 809/20

Data ogłoszenia upadłości: 28 stycznia 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  9/20

Data zakończenia postępowania: 3 kwietnia 2023 r.