XVIII GUp 66/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 197/19

Data ogłoszenia upadłości: 26 lutego 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 66/20