XVIII GUp 25/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XIX GU 1132/19

Data ogłoszenia upadłości: 17 stycznia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 25/20

Data zakończenia postępowania: 27 lipca 2022 r.