XVIII GUp 241/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 897/20

Data ogłoszenia upadłości: 26 listopada 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  241/20

Data zakończenia postępowania: 28 lipca 2022 r.