XVIII GUp 224/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 748/20

Data ogłoszenia upadłości: 12 października 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  224/20

Data zakończenia postępowania: 26 maja 2022 r.