XVIII GUp 207/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 800/20

Data ogłoszenia upadłości: 19 sierpnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  207/20

Data zakończenia postępowania: 17 grudnia 2021 r.