XVIII GUp 182/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 534/20

Data ogłoszenia upadłości: 18 czerwca 2020 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  182/20

Data zakończenia postępowania: 20 stycznia 2023 r.