XVIII GUp 1058/19

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 30/19

Data ogłoszenia upadłości: 12 sierpnia 2019 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp 1058/19

Data zakończenia postępowania: 27 września 2021 r.