XVIII GUp 101/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości: XVIII GU 77/21

Data ogłoszenia upadłości: 26 lipca 2021 r.

Sygnatura akt postępowania upadłościowego: XVIII GUp  101/21

Data zakończenia postępowania: 4 kwietnia 2023 r.