XVIII GRu 5/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 62/20

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 26 listopada 2020 r.

Rodzaj postępowania: postępowanie układowe

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRu 5/20

Data zakończenia postępowania: 4 marca 2022 r.