XVIII GRs 3/22

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Rodzaj postępowania: postępowanie sanacyjne

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania: XVIII GU 468/21

Data otwarcia postępowania: 26 maja 2022 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRs 3/22

Zarządca: Sławomir Witkowski