XVIII GRs 10/21

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 47/21

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 26 listopada 2020 r.

Rodzaj postępowania: sanacja

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRs 10/21

Data zakończenia postępowania: 19 sierpnia 2022 r.