XVIII GRp 20/20

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Sygnatura akt postępowania w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GR 43/20

Data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego: 5 sierpnia 2020 r.

Sygnatura akt postępowania restrukturyzacyjnego: XVIII GRp 20/20

Data zakończenia postępowania: 10 listopada 2021 r.